Lektury szkolne

Lektura szkolna to książka, utwór literacki, jak każda inna, która objęta jest przez wykaz lektur i jej opracowanie znajduje się w podstawie programowej. Każdy szczebel nauczania posiada inny zbiór lektur podstawowych i dodatkowych, które muszą zostać przerobione w danej klasie oraz w danej szkole. Wielu osobą lektury kojarzą się z nudnymi i długimi książkami o niczym. Jednak obecne zmiany zbioru lektur powodują, że wśród książek przeznaczonych do omówienia w szkole znajdują się ciekawe dla dzieci i młodzieży tytuły, najlepszych pisarzy w dziejach literatury, które są ambitne i wymagają od ucznia zaangażowania w ich zrozumienie i interpretację. Także filmy oraz przykłady sztuk teatralnych mogą być zaliczane i objęte wykazem lektury. Dodatkowo programy telewizyjne, poezja śpiewana oraz przekaz ikoniczny także mogą zostać zaliczone do podstawy programowej i wykazu lektur.